Kuljetusliike Kriston visuaalisen ilmeen uudistus
Mainostoimisto Advertising KioskiKuljetusliike Kriston visuaalisen ilmeen uudistus – Kuljetusliike Kristo
Mainostoimisto Advertising KioskiKuljetusliike Kriston visuaalisen ilmeen uudistus – Kuljetusliike Kristo
Mainostoimisto Advertising KioskiKuljetusliike Kriston visuaalisen ilmeen uudistus – Kuljetusliike Kristo

Kuljetusliike Kristo
Kuljetusliike Kriston visuaalisen ilmeen uudistus

Teimme perinteisen kuljetusliikkeen ilmeelle täydellisen nuorennusleikkauksen. Logouudistuksen lisäksi toteutimme kaikki viestintä- ja markkinointimateriaalit, mm. kuvat, verkkosivut ja lehti-ilmoitukset.

Lähtökohdat

Kuljetusliike Kristo ja Kumpp. on toiminut vuodesta 1975. Vuonna 2017 saimme tuoda perinteikkään yrityksen ilmeen uudelle vuosituhannelle. Vakiintuneen toimijan ilmettä uudistettaessa on tärkeää säilyttää tunnistettavuus, jotta ei hukata vuosikymmenten aikana brändiin tehtyä panostusta. Onnistuimme tässä hyvin.

Kuljetusliike Kristo logo
Kuljetusliike Kriston logoa on sovellettu toimitilan kylteissä
Logoa on tietysti sovellettu toimitilan kylteissä.
Kuljetusliike Kriston logoa on sovellettu rekkateippauksissa
Toimitilan kyltitysten lisäksi logoa on sovellettu myös rekkateippauksissa.

Liikkeelle logosuunnittelusta

Vuosikymmeniä rekkojen kyljissä, kylteissä ja lomakkeistoissa näkynyt vanha logo oli taatusti alan toimijoille tuttu ja tunnistettava, vaikka muotokieleltään se oli vanhentunut. Uudistaessamme logoa halusimme säilyttää sen tunnistettavuuden, joten hyödynsimme vanhan logon elementtejä. Vanhan logon merkissä kolme kaarta piirtää ympyrän sisään poron päätä muistuttavan muodon. Merkin muotokieli tuotiin nykyaikaan ja sitä muokattiin ja selkeytettiin. Uudessa merkissä voi nähdä poron pään lisäksi rekan ratin tai renkaan. Se kertoo sekä yrityksen toimialan että sen pohjoisten olosuhteiden erityisosaamisen. Ympyröistä muodostuvan merkin osat on suunniteltu niin, että ne näyttävät aina olevan täydellisessä tasapainossa katselukulmasta huolimatta.

Pohjoisen erityisosaamisen lisäksi Kriston uusi ja tehokas kalusto ja yrityksen vakaa asema ovat sen kilpailuvaltteja. Niinpä logon tekstiosalla haluttiin viestiä vahvuutta ja luotettavuutta. Tekstiosasta suunniteltiin huomattavasti jämäkämpi kuin vanhan logon päätteinen teksti. Luotettavuuden lisäksi vahva tekstiosa viestii raskaan liikenteen erosta kevyeen liikenteeseen.

Värinä punainen kuvaa hyvin liikettä ja energiaa, musta puolestaan asfalttia
ja renkaita.

Kuljetusliike Kriston brändikuvaus rekkakuski ja rekka
Kuvaukset toteutettiin yhden päivän aikana useissa eri kohteissa.
Kuljetusliike Kriston brändikuvaus toimitilat
Kuvasimme autojen ja kuljettajien lisäksi Kuljetusliike Kriston uudet toimitilat ja varaston.
Kuljetusliike Kriston brändikuvaus ja toimitilat ulkoa
Asiakas oli erittäin tyytyväinen kuvamateriaaliin, joka uudistaa pölyttyneitä käsityksiä kuljetusliikkeistä.

Brändikuvaukset

Uutta ilmettä tukemaan tarvittiin valokuvia, joita voitaisiin käyttää mm. verkkosivuilla ja esitemateriaaleissa. Suunnittelimme ja toteutimme Kristolle päivän kestävät tehokkaat brädikuvaukset, joiden aikana kuvattiin sekä kuskeja ja autoja tien päällä että yrityksen uusia tiloja. Brändin mukaiset, yrityksen vahvuuksista viestivät omat markkinointikuvat tekevät kaikesta materiaalista erottuvampaa. Asiakas on ollut kuvamateriaaliin erittäin tyytyväinen.

Kuljetusliike Kriston verkkosivut
Verkkosivut viestivät nyt selkeämmin yrityksen vahvuuksista ja ohjaavat asiakkaat käyttämään sähköistä tilausjärjestelmää.

Nettisivut

Uudistimme myös Kuljetusliike Kriston verkkosivut. Uudistuksen tavoitteena oli parantaa hakukonenäkyvyyttä ja tuoda terävämmin esille yrityksen erityisosaaminen. Samalla haluttiin tuoda voimakkaammin esille sähköistä kuljetustilausjärjestelmää, johon asiakkaat halutaan ohjata tekemään tilauksensa puhelinsoiton sijaan. Visuaalisuuden lisäksi teimme sivujen tekstisuunnittelun ja teknisen toteutuksen.

Kuljetusliike Kriston rekkateippaus
Rekkateippauksissa tunnuksen merkkiosaa on käytetty mahdollisimman isona, jolloin se näkyy kauas ja jää hyvin mieleen.

Rekkateippaukset

Rekkateippauksia suunniteltaessa ideana oli logon käyttäminen mahdollisimman näkyvästi, jotta Kriston uusi ilme tulisi tutuksi tien päällä liikkuville. Teimme teippauksista yksinkertaiset ja selkeät: niissä on vain logon merkki valkoisella pohjalla erittäin suuressa koossa, logon tekstiosa ja verkkosivujen osoite. Näin yrityksen ilme näkyy tiellä mahdollisimman kauas ja jää myös mieleen.

Kuljetusliike Kriston flyer
Tiivis tietopaketti flyerin muodossa kuljetusalan messuille.

Muu materiaali

Lisäksi olemme tuottaneet Kuljetusliike Kristolle mm. esittelypowerpointin ja lehti-ilmoituksia sekä somemainontaa.

Kuljetusliike Kriston powerpoint-esitys
Esittelypowerpoint uudella brändi-ilmeellä.
Ilkka Väyrynen

Kiinnostuitko? Kysy lisää!

Ilkka Väyrynen

Toimitusjohtaja / AD
Puh. 0400 981 596
ilkka@adkioski.com

Ota yhteyttä!