Lappli-Talot

Toimme perinteisen talovalmistajan 2010-luvulle

Talokirja

Talokirjan kansi poikkeaa huomattavasti perinteisestä: se haastaa lukijaa käyttämään omaa mielikuvitustaan, ja asiakaslupaus tulee selkeästi esille.

Esite arkkitehdeille

Arkkitehti-lehden välissä olevalla esitteellä tehtiin tutuksi Lapplin joustavaa tuotantomallia, jonka ansiosta haastavienkin yksityiskohtien toteuttaminen onnistuu arkkitehtipiirrosten mukaisesti. Esitteen kansi sai osakseen paljon positiivista huomiota, ja sitä hyödynnettiin talokirjassa.

Vastaanottaja: info(a)adkioski.com