Taloudellinen Tiedotustoimisto

Positiivinen ilme Samalle viivalle -hankkeelle

Roll-upit messuille ja tapahtumiin

Opas opettajille - taitto, kuvitus ja tekstin toimittaminen oppaan muotoon

Kuvituksia oppaaseen

Vastaanottaja: info(a)adkioski.com