Saavutettavuuspalvelut Kioskin hyllyltä

Digipalveluiden saavutettavuus on päivän kuuma puheenaihe – tai ainakin sen pitäisi olla. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta nimittäin velvoittaa jo nyt esimerkiksi julkiset ja julkista rahoitusta saavat organisaatiot noudattamaan digipalveluissaan saavutettavuusvaatimuksia.

Saavutettavuus palvelee kaikkia käyttäjiä

Laki velvoittaa huolehtimaan verkkosivujen ja -palvelujen saavutettavuudesta, mutta saavutettavuudesta huolehtiminen tuo myös mukanaan paljon etuja. Saavutettavat verkkosivut palvelevat paremmin kaikkia käyttäjiä. Ne ovat visuaalisuudeltaan selkeät, sisällöltään informatiiviset ja tekniseltä toimivuudeltaan moitteettomat – ja kaupan päälle vielä hakukoneystävällisetkin. Saavutettavuudesta huolehtiminen on kehittämistyötä, joka parantaa palvelusi laatua, vahvistaa asiakastyytyväisyyttä sekä tukee näkyvyyttä ja löydettävyyttä verkossa.

Advertising Kioski auttaa teitä mielellään myös saavutettavuusasioissa. Teemme saavutettavuuskartoituksia ja saavutettavuusselosteita, saavutettavuuskorjauksia, saavutettavaa sisällöntuotantoa ja saavutettavuuden ylläpitoa. Omassa verkkosuunnittelussamme saavutettavuus on keskeinen lähtökohta,

 

Saavutettavuuspalvelumme

Saavutettavuuskartoitus ja saavutettavuusseloste

Valmiin verkkosivun tai verkkopalvelun saavutettavuuden parantamisessa ensimmäinen askel on saavutettavuustarkastuksen tekeminen. Saavutettavuuskartoituksessa tarkastamme, miten hyvin sivustollasi tai palvelussasi noudatetaan saavutettavuusvaatimuksia, eli

  • verkkosisältöjen teknisiä saavutettavuusohjeita (WCAG)
  • saavutettavan visuaalisen suunnittelun periaatteita
  • tekstisisältöjen saavutettavuutta: asiakaslähtöisyyttä, selkeää rakennetta ja ymmärrettävää sanastoa.

Tarkistamme sivuston/palvelun lisäksi myös niihin liitetyt pdf-, word- tai muut liitetiedostot. Tarkastuksen tuloksena on lista toimenpiteitä, jotka tekemällä sivusto tai palvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset.

Saavutettavuuskartoituksen yhteydessä voimme tehdä sivustollesi tai palvelullesi saavutettavuusselosteen. Selosteessa kerrotaan, miltä osin sivusto tai palvelu täyttää lain määrittelemät saavutettavuusvaatimukset ja missä on parannettavaa. Kirjaamme selosteeseen myös kanssasi määritellyn aikataulun parannusten toteuttamiselle.

Saavutettavuuskorjaukset

Saavutettavuuskartoituksen perusteella teemme tarvittavat korjaukset yrityksesi verkkosivuun tai verkkopalveluun.

Saavutettavuuskorjauksiin voi kuulua verkkosivun tekniseen toteutukseen liittyviä toimenpiteitä. Verkkosivun tulee esimerkiksi olla näppäimistöllä navigoitava eli käytettävissä ilman hiirtä, sekä tukea erilaisia apuvälineitä, kuten ruudunlukuohjelmia. Verkkosivun tulee olla myös toimintavarma ja lujatekoinen, eli sen koodin tule olla bugivapaata.

Visuaalisen suunnittelun näkökulmasta huolehdimme muun muassa riittävästä kontrastista elementtien välillä sekä lomakkeiden ja liitetiedostojen saavutettavuuskorjauksista.

Tekstisuunnittelun näkökulmasta saavutettavuutta voidaan parantaa esimerkiksi selkeyttämällä kieltä ja tekstin rakennetta ja vaihtamalla näkökulmaa organisaatiokeskeisestä asiakaslähtöiseksi.

Saavutettava sisällöntuotanto

Jos tarvitset apua saavutettavan sisällön tuotannossa, autamme mielellämme. Tuotamme sisältöä kaikenlaisille alustoille ja etsimme mielellämme myös innovatiivisia esittämisen tapoja, joilla sisältöjä voi tehdä saavutettavammiksi ja kiinnostavammiksi kaikille yleisöille. Opastamme tarvittaessa myös omia sisällöntuottajianne saavutettavuusasioissa.

Kuten sisällöntuotannossa yleensäkin, saavutettavan sisällön tuotannossa on tärkeää ymmärtää yleisöä ja sen mahdollisia erityistarpeita. Siksi sisällöntuotanto tehdään aina tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Saavutettavuuden ylläpito

Teknologia kehittyy ja tieto saavutettavuudesta lisääntyy. Siksi myös saavutettavuutta koskeva lainsäädäntö ja saavutettavuusvaatimukset muuttuvat. Saavutettavuuden ylläpito vaatii jatkuvia toimenpiteitä, joissa voimme tarvittaessa auttaa teitä. 

Jos olette tilanneet meiltä verkkosivujen teknisen ylläpidon, voimme lisäpalveluna huolehtia myös saavutettavuuden ylläpidosta. Kun esimerkiksi kansainvälinen WCAG päivitetään uuteen versioon, ilmoitamme tehdyistä muutoksista ja teemme tarvittavat tekniset korjaukset sivullenne. 

Teknisten korjausten ja ylläpidon lisäksi saavutettavuuden ylläpito tarkoittaa saavutettavuusvaatimusten noudattamista myös sisällöntuotannossa. Jos olette tilanneet sisällöntuotannon meiltä, huolehdimme sisällön saavutettavuudesta automaattisesti. Voimme myös halutessanne seurata sivustonne sisällöntuotantoa ja ilmoittaa, jos siinä on saavutettavuuden kannalta korjattavaa.

Saavutettavien verkkosivujen suunnittelu ja toteutus

Olemme kehittäneet verkkosivujen tuotannon prosessiamme saavutettavuusnäkökulma edellä. Saavutettavuus onkin meillä läpileikkaava periaate verkkosivujen ja verkkopalvelujen suunnittelussa.

Kun verkkosivusto on suunniteltu alusta alkaen saavutettavaksi, saavutettavuuden ylläpitäminen on helpompaa. Annamme verkkosivuasiakkaillemme kattavan ohjeistuksen saavutettavuuden ylläpitämiseen ja halutessanne voimme myös seurata säännöllisesti sivuille tehtävien päivitysten saavutettavuutta.

 

Ilkka Väyrynen

Kiinnostuitko? Kysy lisää!

Ilkka Väyrynen

Toimitusjohtaja / AD
Puh. 0400 981 596
ilkka@adkioski.com

Ota yhteyttä!