Mainostoimisto Advertising KioskiRekisteri- ja tietosuojaseloste
Mainostoimisto Advertising KioskiRekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Laadittu 4.1.2019. Viimeisin muutos 12.12.2019

1. Rekisterinpitäjä

Advertising Kioski Oy
Y-tunnus 1953640-3
Pohjolankatu 4-6, 96100 Rovaniemi
Puh. 0400 981 596
info@adkioski.com

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Ilkka Väyrynen
Puh. 0400 981 596
ilkka@adkioski.com

3. Rekisterin nimi

Advertising Kioski Oy henkilötietorekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme ja käsittelemme asiakkaan henkilötietoja vain silloin, kun ne ovat tarpeellisia Advertising Kioski Oy:n liiketoiminnalle ja asiakkaan haluaman palvelun toimittamiseksi, ja meillä on siihen asiakkaan suostumus. Käyttämämme henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti suoraan asiakkaalta puhelimitse, sähköpostilla, tai sähköisillä/tulostettavilla lomakkeilla. Kerättyjen henkilötietojen tarkoitus on luoda ja ylläpitää asiakassuhteita.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavat tiedot ovat asiakkaan antamia tietoja, joita käytetään ensisijaisesti asiakassuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen.

Henkilötiedot, jotka asiakkaalta kerätään ovat: nimi ja sähköpostiosoite.

Advertising Kioski Oy korjaa tai poistaa rekisterissä olevan tiedon oma-aloitteisesti, kun se on tarkoituksen kannalta tarpeeton.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä kokoaa rekisteriin ne tiedot, jotka asiakas itse antaa www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Advertising Kioski Oy ei luovuta tietoja muuhun kuin Advertising Kioski Oy:n käyttöön kohdassa 4 mainittuun tarkoitukseen. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Advertising Kioski Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot tallentuvat Advertising Kioski Oy:n palvelimelle, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterit sijaitsevat lukitussa tilassa.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle, yhteystiedot kohdassa 2.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Rekisteröidyn tulee tässä tapauksessa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään, yhteystiedot kohdassa 2.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Evästeet

Tällä sivustolla käytetään evästeitä. Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Advertising Kioski Oy käyttää evästeitä sivuston kävijäseurannassa ja -tilastoinnissa sekä sivuston kehittämisessä. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä kävijätietoihin. Voit muokata evästeasetuksia alla olevasta Hallitse evästeitä -painikkeesta.

Hallitse evästeitä

Kävijätietojen seuraamisessa ja tilastoinnissa käytetään Google Analyticsia. Google Analytics on Google Inc:n (myöhemmin Google) ylläpitämä verkkoanalyysipalvelu. Palvelu tallentaa käyttäjän päätelaitteelle evästeitä, jotta se voi analysoida verkkosivuston käyttöä. Evästeeseen lisätyt tiedot välitetään palveluntarjoajalle ja tallennetaan palveluntarjoajan palvelimille. Googlen palvelimet voivat sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Tietojen avulla Google arvioi verkkosivuston käyttöä, koostaa käyttöraportteja verkkosivuston omistajalle ja voi mahdollistaa verkkomainonnan kohdentamisen sivuston käyttäjille. Palveluntarjoaja voi luovuttaa tiedot kolmansille osapuolille, jos laki velvoittaa siihen.

Sivustolta löytyy Tawk.to -livechat, joka kerää mm. kävijän sijainnin, IP-osoitteen, kirjoitetut viestit ja viimeisen vierailun.

Sivustolla on käytössä myös Hotjar, joka on kävijän hiiren liikkeitä ja klikkauksia nauhoittava analytiikkapalvelu. Palvelun avulla pystytään havaitsemaan verkkosivun ongelmat, esimerkiksi mitkä napit ja valikot eivät ole käyttäjäystävällisiä, ja miltä sivulta kävijä on poistunut. Palvelulla kerätään myös lämpökarttaa, josta nähdään mitä kohtaa sivustosta on rullattu ja klikattu eniten.

Lisäksi sivustolta löytyy Albacross, jonka avulla voidaan tunnistaa nettisivuilla vierailevat yritykset ja sivut, joilla he liikkuvat istuntonsa aikana. Albacrossin avulla ei kerätä henkilötietoja.

Lisätietoja Googlen tavoista käyttää evästeitä saat täältä. Googlen tietosuojakäytäntöön voit tutustua tarkemmin täällä.

Verkkosivuillamme on käytössä myös Facebook-pikseli. Facebook-pikseli on pieni koodinpätkä, joka on liitetty verkkosivuille. Pikselin perusteella verkkosivuilla vierailleelle käyttäjälle on mahdollista kohdentaa Facebook-mainontaa. Facebook-pikselin avulla ei kerätä henkilötietoja.

Facebookin tietosuojakäytäntöön voit tutustua tarkemmin täällä.